ЗА ДОМА И ОФИСА:

 • Алармени и сигнално-охранителни системи;
 • Системи за видео наблюдение;
 • Системи за контрол на достъпа;
 • Системи за контрол ва работното време и персонала.

ЗА ТЪРГОВСКИ И ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ:

 • Изграждане на компютърни мрежи;
 • Изграждане на комуникационни системи - телефонни централи, интеграция;
 • Комуникационни системи базирани на интернет телефония (VoIP);
 • Системи за овтоматизирано управление на складово стопанство;
 • Системи за търговия и фактуриране;
 • Виртуални частни мрежи за управление на система от офиси и др.

НЕСТАНДАРТНИ РЕШЕНИЯ:

 • Индивидуални решения за управление на технологични процеси в месопреработка, млекопреработка, машиностроене и др.;
 • Специфични софтуерни решения по възлагане на клиента;
 • Анализ, интегриране и оптимизиране на информационни и комуникационни системи;
 • Други индивидуални решения..