Системите за контрол на достъпа служат за ограничаване и контрол на физическия достъп до определени помещения, обекти и сгради.

Функционирането им се базира на идентификация по три признака - „Какво знам”, например ПИН код, „Какво имам”, нещо което притежавате, като безконтактна карта или таг, „Какво съм”, нещо, което сте, като биометрични белези или комбинация от тях.

Системите за контрол на достъпа намират широко приложение: малки офиси, търговски или жилищни площи, обекти с голям трафик, стотици врати, бариери и асансьори. Големи административни сгради, държавни и финансови институции, летища, железопътни станции, хотелски комплекси, университети, индустриални зони и обекти със специално предназначение.

В някои случаи Системите за контрол на достъпа частично препокриват Системите за контрол на работното време и персонала.

Заедно с нашите специалисти, ще бъдат обсъдени Вашите нужди и предложени оптималните решения. За повече информация направете запитване ТУК.