Софтуерното решение за контрол на достъпа и отчитане на работното време "FingerAccess" работи с устройства на фирмата ZKTime. Работи с биометрични данни (до 10 пръстови отпечатъка на служител) и с безконтактни RFID карти.

Генерира "Форма 76" за отчитане на присъствието на служителите на работните им места. Извежда данните в машинно четим формат XLS и PDF

 

Справка "Форма 76"